Samverkan, både enkelt och svårt

Publicerad: 6 mars 2023
Karin Wall-Källming

Hur fungerar man i en grupp?  Bra fråga, eller hur?  Det beror ju naturligtvis på vad det är för grupp. Som ledare för en kör måste du ta ditt ledarsansvar, på terminens stora informationsmöte i pastoratet har du förmodligenen en annan roll.  ”Hur fungerar man i en grupp” är det samlande namnet på 11 delfrågor i en övning i de ledarskapsprogram jag deltagit i och varit med att leda.  Den är avsedd som en hjälp till att tänka över det egna sättet att fungera i en grupp, ett lag. Man bedömer för varje fråga var man tror att man befinner sig på en skala. Ett exempel: har du inflytande på arbetet i gruppen?

I skalans ena ände finns ”jag har svårt att göra mig hörd” och i linjens andra ände står ”andra hör gärna på vad jag har att säga”. Så sätter man ett kryss på en linje, så ärligt som möjligt. Och vart leder då detta? Jo, nu ska man jämföra och samtala med en kamrat om var man satt sina kryss.  Man kan först berätta var man satt sina egna kryss, sen kan man samtala med den andre om hur hen tycker det överensstämmer med hens bild. Det är som sagt en övning till glädje och till hjälp. Det är nu det kan hända saker, man börjar förstå hur den andre fungerar och hur man själv uppfattas Det kan få ta sin tid, men i en mindre grupp på max 10 hinner man på sikt med alla.  

Livet är inte enkelt, lidande och död ingår i varje människas liv.  Samverkan och samarbete kan befinna sig på en skala från enkelt och naturligt till ogenomförbart trots att man försöker och försöker. Allt går inte att lösa med samtal. Prästen Daniel Hafner beskriver i sin bok ”Skatter i lerkärl” på sid 127 (Argument förlag) det hela som att slåss med en trasig kopiator. ”Jag stoppade in ett papper med information och ut kom något förvanskat och förvridet, som jag knappt kände igen. Kanske behövde kopiatorn bara en uppdatering eller hade den bara hängt sig och skulle snart fungera normalt igen”

“Hoppet om att det ska lösa sig måste få somna in i frid, för din egen frids skull.”

Till slut bär du konflikten med dig dygnet runt. Då är det vägs ände. Hoppet om att det ska lösa sig måste få somna in i frid, för din egen frids skull.  Det finns andra kopiatorer, längre bort i korridoren, ta den istället! En av våra kollegor uttryckte det så här: På min förra arbetsplats var det jag som ansågs vara problemet, på min nya tjänst är det jag som är lösningen.

Ta hjälp av och resonera med facket när du funderar på att byta tjänst.  Inget blir bättre av att säga upp sig i vredesmod, även om det känns coolt i stunden. Ibland är det tyvärr arbetsgivaren som anser att nu går det inte längre, det är du som är ”kopiatorn”, även där finns facket med för att göra ett så bra avslut som möjligt. Du har rättigheter och du har som medlem i KMR tillgång till stiftsombud och förhandlingsombud inom Sveriges Lärare. Tack vare vårt avtal med moderskeppet Sveriges Lärare har vi expertis inom arbetsrättsliga frågor och som kan lagar, förordningar och föreskrifter. 

Till sist, ta vara på tillfällena när allting bara stämmer, när 1+1=3 och man samverkar i olika projekt och alla växer med uppgiften. Tack och lov uppstår ”Halleluja-moment” både nu och då, i smått som stort. Där finns glädjen och drivkraften till att fortsätta kyrkomusikergärningen.  Fil 4:7 Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. 

Karin Wall-Källming

Tidigare kyrkomusiker och stiftsmusiker, nu redaktör för KMT