Marit Torkelson, 1955–2023

Publicerad: 26 juni 2023

Marit Torkelson avled i Sala den 22 juni efter en kortare tids sjukdom, 67 år gammal. Närmast anhöriga är maken Thomas Haglund samt sönerna Karl-Oskar, Gabriel och Isak Lidström med familjer.

Marit växte upp i Nordanåker, Dala-Järna, som dotter till träsnidaren Ebbe Karlsson och hans hustru Greta. I Frälsningsarmén, som hon så småningom lämnade, uppstod hennes livslånga passion för musik. Trots knappa förutsättningar fick hon möjlighet att studera vid Kungl. Musikhögskolan där hon avlade musikdirektörsexamen 1980.

Under merparten av yrkeslivet var Svenska Kyrkan Marits arbetsgivare. I Gagnef, Dala-Järna och Visby var hon verksam som kyrkomusiker och musikkonsulent. Från 2007 arbetade hon på Kyrkokansliet i Uppsala med kyrkomusiksymposier och kyrkomusikutbildningar. Hon ledde även ett flertal projekt syftande till att stärka kyrkomusikens roll i landet, däribland Organister i framkant.

Foto: Karin Wall-Källming

Som ledare för ett antal körer har Marit satt stora avtryck. Till höjdpunkterna räknas uppförandet av Nicaraguanska bondemässan med Gränslösa kören och Carmina Burana med Salig blandning. På Cassels i Grängesberg fick hon med Borganäskören samarbeta med sin tidigare lärare Eric Ericson.

Vi minns en mamma vars väsen präglades av en ständig framåtrörelse och en aldrig sinande drivkraft att genomföra de projekt hon åtog sig. Ett konsekvent tillämpat rättfärdighetspatos gjorde henne till vår förebild. Marit var en kulturmänniska, en äventyrerska och en frenetisk bärplockerska. Hon flög fritt bland molnen med fallskärm på ryggen och stod stadigt på Västerdalarnas blåbärsmarker med hink och rensare nära till hands. Hon skiftade snabbt mellan rikssvenska och järnamål.

Vår mamma rycktes hastigt bort just när en lång yrkesbana var i färd att avslutas och ett rikt liv med make, barn och barnbarn väntade. Hennes eftermäle blir därför en spegelbild av den hon var mitt i livet; ständigt på väg, empatisk och kärleksfull.  

Karl-Oskar, Gabriel och Isak Lidström