Påfyllning och underhåll

Publicerad: 13 september 2023

Ledare – Karin Wall-Källming

Hösten är här och nu drar terminslunken igång. Förhoppningsvis har du fått tid till vila och tid för att fylla på i kraftdepåerna, något som är helt nödvändigt för att orka ge och vara inspirerande. Svårt bjuda på dryck, om karaffen är tom. Självklarheter kan tyckas. En annan självklarhet är att kyrkomusiken är viktig för Svenska kyrkan.  Det har väl vi kyrkomusiker alltid vetat om och har idogt arbetat med kör och musikverksamhet för människor som vill lyssna och som vill sjunga i våra körer. I takt med sekulariseringen nämns kyrkomusiken allt oftare som en av få naturliga arenor där människor frivilligt kommer i kontakt med Svenska kyrkan. Detta menade bland annat dåvarande ärkebiskop Antje Jackelén i sitt invigningstal på Kyrkomusiksymposiet 2022. Biskop Marika i Linköping ser ”församlingspedagoger och kyrkomusiker som kyrkans kanske viktigaste missionärer eftersom de möter så många människor som inte är troende eller särskilt förankrade i tron”.

Det är mycket som hänger på oss! Kyrkomusikerbristen är ett faktum. Vi måste undervisa mera och bygga nätverk. Vi måste hålla igång sången och långsiktigt rekrytera till körer och till yrket, ja till kyrkan.  Man kan bli matt. Hur ska vi orka? Var ska vi börja?

Jodå, det ska finnas en Församlingsinstruktion som anger riktningen, Du ska ha en arbetsledare som ska ha övergripande ansvar och kan fördela arbetsuppgifter i arbetslaget. Och du ska ha en arbetsbeskrivning och allt ska hålla sig inom gällande lagar, förordningar och föreskrifter och vara förhandlad enligt konstens alla regler.

Och?  tänker du kanske, var ska jag börja?

“Semestern ska planeras så att det finns förutsättningar för återhämtning.”

Med en blinkning åt Sinnesrobönen måste vi börja med att se om vårt eget hus så vi blir hållbara och göra det vi kan. Och avtalen styrker oss i detta.  Du har rätt till fortbildning och blir du påförd nya arbetsuppgifter, ska arbetsgivaren se till att du får kunskap och medel att genomföra det som önskas.  Och naturligtvis ska du se till att din tjänst via facket blir volymberäknad.  Du måste ha regelbunden återhämtning och påfyllnad av energi. Varje dygn ska du ha minst 11 timmars dygnsvila. Det går inte an att stänga församlingshemmet efter kören kl 22   och sedan spela på morgonmässa kl 08.00 Varje vecka ska du ha minst 36 timmars veckovila. Undantag kan göras vid något enstaka tillfälle, men det är just undantag. Semesterlagen ger dig 25 semesterdagar, men du som medlem i facket har kollektivavtal och har fler semesterdagar beroende på ålder och då har du aldrig mindre än 27 dagar. Redan vid 40 år får du 31 dagar och från och med det år du fyller 50 år får du 32 semesterdagar. Läs om mer förmåner och detaljer på www.sverigeslarare.se/rad-och-stod/kollektivavtal/svenska-kyrkan/

Nytt för nuvarande avtal är att man får spara högst 30 semesterdagar, mot tidigare 40. Det kan låta som en försämring, men är till för att säkerställa att du får din årliga vila. Semestern ska planeras så att det finns förutsättningar för återhämtning. Det innebär exempelvis att du inte ska bli tvungen att ta sista dagarna av semestern för att förbereda arbetet därefter.

Nu vet du att du har rätt till vila och därmed kontinuerlig påfyllning och då blir du hållbar. Hoppas du har det så på din arbetsplats.  Men det kan vara så att du måste fatta mod och vara obekväm i samtalet med arbetsgivaren för att få till en förändring i rätt riktning. Alla förstår inte riktigt, det finns kulturer som odlar någon slags ”det är klart att du ställer upp-snällhet” eller ännu värre där man tävlar i grenen ”vem som jobbar mest och är tröttast” Du vet att du alltid kan kontakta ditt förhandlingsombud för råd och stöd. Kontaktuppgifter på sidan 2. Förresten, by the way, längst bak i KMT och på kmr.se finns platsannonser.

Karin Wall-Källming, redaktör för KMT
tidigare stiftsmusiker och kyrkomusiker