Vi som låter i Sverige!

Publicerad: 9 oktober 2023

Ledare – Karin Wall-Källming

Karin Wall-Källming

Det blåser kalla vindar över kulturlivet, nu ska marknaden styra och kostnader ska bäras. Pengarna behövs till att trygga välfärden, menar man, som om kultur inte hör dit.  Ord och uttryck som ”kulturelit” och ”den har råd att betala” dyker upp. Nedrustning pågår. Motreaktionerna har inte låtit vänta på sig, när förslag lagts om att sälja ut konserthus och spara på musikklasser och musikskola. Det går bra ändå, menar man och tar Lars Winnerbäck som exempel.  Det gör det inte alls, replikerar nämnde Lars, som påpekar att utan musikskolan och musikhuset Skylten hade han inte varit där han är idag. 

Precis! Det krävs att man sår dill för att det ska bli dill. Det är klart att man kan gå ut i trädgården och se om man kan se några dillkvistar, som behövs för att färskpotatisen och kräftorna ska få rätt smak. Man kan ha tur, men det är inte troligt att nåt växer utan odling, utan kultur. Så enkelt är det. Jag använder den här metaforen i rekryteringssammanhang och den brukar falla i god jord (!) 

“Vi ger livsvärdesvinst!”

Kyrkomusikens roll i det allmänna musiklivet kommer tyvärr alltför ofta i skymundan. Rådslag och konferenser har ordnats med teman som kan sammanfattas med Kyrkan mitt i musiklivet- musiklivet mitt i kyrkan och med deltagande representanter för alla tänkbara aktörer. Det brukar sluta med att alla är överens om att Svenska kyrkan är landets största konsertarrangör, likaså att det är Svenska kyrkans körer som har den största andelen av alla körsångare i landet.  

Bra. Men hörs och syns detta i media?  Får vi och tar vi den plats vi förtjänar? Det händer ibland, men som alltid verkar de bästa nyheterna vara de negativa, som att det saknas sjungande män eller att det är kyrkomusikerbrist. Det är bra i och för sig, men visst vore det bra roligt om det blev något skrivet i lokaltidningen om orgelandakter och kyrkokörers framträdande, inte bara möjligen en recension av Johannespassionen i domkyrkan eller samarbeten med kändisen med stort K. 

Webbsidor och sociala medier gör att vår verksamhet syns bättre. Vi är inte längre helt beroende av att tidningar skriver några rader för att väcka intresse. Vi har många duktiga kommunikatörer som kan verka för att sätta kyrkomusiken på kartan och få den plats som vi förtjänar i det offentliga samtalet. 

Kyrkomusiker över hela landet ser till att det låter på såväl mindre orter som i större städer.  Vi spelar på orglar, pianon och flyglar i glädje och sorg, vi sjunger med barn och vuxna och vi undervisar. Vi ser till att både musikarvet förs vidare och att de musikaliska traditionerna förnyas. Hela tiden sår vi frön för framtiden och jag är helt övertygad om att vi ger livet mening för många människor. En sak gör vi inte. Vi går inte med ekonomisk vinst, det har vi aldrig gjort, men vi bidrar troligen till att människor vill vara kvar som medlemmar, även när det blåser kallt ekonomiskt, därför att man här har hittat sin växtplats. Vi ger livsvärdesvinst!

 

 

Karin Wall-Källming, redaktör för KMT
tidigare stiftsmusiker och kyrkomusiker