Adressändring
Era adressuppgifter används bl.a. för utskick av KMT och publiceras även i vår matrikel.

Se till att vi alltid har era senaste uppgifter! Registeransvarig kan kontaktas via register@kmr.se.

Bli medlem i KMR
Bild på träd

Adressändring

Här kan du som är medlem i förbundet meddela adressändring.
Fält i fetstil måste fyllas i.

Följande ändringar gäller fr.o.m.:
Personnummer:
Medlemsnummer:
Förnamn:
Efternamn:
Adress (bostad):
Postnummer:
Postadress:
Telefon bostad:
Fax bostad:
Tel arbete:
Fax arbete:
Mobiltelefon:
E-post:
Befattning: %
Pastorat/Församling:
Arbetsplats:
Övriga upplysningar till KMRs medlemsregister:
Skriv med små bokstäver vad tre plus fyra blir:
annonser:


Bannerannons

Bannerannons