Bli medlem i Kyrkomusikernas Riksförbund

Avgifter för medlemmar med kyrkomusikeranställning

Enligt ett avtal mellan KMR och Sveriges Lärare skall medlemmar som har kyrkomusikeranställning anslutas till båda förbunden. Avgift erläggs enbart till Sveriges Lärare, som vidarebefordrar fastställd del av avgiften till KMR. Medlem, vars kyrkomusikeranställning har upphört, kan behålla sitt medlemskap genom dubbelanslutning via Sveriges Lärare.

Ansök om medlemskap hos Sveriges Lärare.

Från 1/1 2023 gäller följande månatliga medlemsavgifter för anslutning till Sveriges Lärare

• 280 kronor – betalas av alla yrkesaktiva medlemmar som arbetar 75-100%.
• 140 kronor – betalas av övriga (yrkesverksamma som arbetar 74% eller lägre, föräldralediga, arbetslösa, sjukskrivna och tjänstlediga utan inkomst).

För dubbelanslutningen till KMR tillkommer år 2024 60 kr/månad

Mer information finns på Sveriges Lärares hemsida.

Avgifter för medlemmar utan kyrkomusikeranställning

1. Fristående medlem erlägger årsavgift 630 kr till KMRs förbundskassa senast 31/1. Ny medlem erlägger avgift fr o m månadsskiftet efter registreringen. Medlem i Sveriges Lärare, som haft kyrkomusikeranställning, kan behålla sitt medlemskap i KMR via Sveriges Lärare. Annan medlem i Sveriges Lärare är välkommen som fristående medlem i KMR, men kan inte dubbelanslutas via Sveriges Lärare.

2. Pensionerad medlem som kvarstår i förbundet erlägger årsavgift 350 kr senast 31/1. Pensionerad medlem erlägger samma avgift även i samband med inkomst av kyrkomusikeranställning. Dubbelansluten Sveriges Lärare/KMR-medlem som efter pensioneringen vill kvarstå som medlem i KMR betalar avgift direkt till KMR. Avgiften till Sveriges Lärare berättigar då enbart till medlemskap i det förbundet. Observera att den som lämnar Sveriges Lärare kan kvarstå i förbundets gruppförsäkringar! Kontakta Lärarförsäkringar för närmare information! Från 80 års ålder debiteras ingen avgift.

3. Studerande vid skola med kyrkomusikerutbildning betalar ingen avgift under studietiden och blir som studerandemedlem i Sveriges Lärare utan extra kostnad även medlem i KMR. För både grupp B1 och B2 ovan debiteras vid utlandsadress portotillägg med 200 kr. Vid betalning utanför EU:s betalsystem tillkommer expeditionsavgift: pg 50 kr/bank 100 kr.

Jag är anställd som kyrkomusiker

Som kyrkomusiker med anställning ska du vara medlem i Sveriges Lärare och dubbelansluten till KMR. Gå in på Sveriges Lärares hemsida och ansök om medlemskap. Under övriga upplysningar skriver du att du ska vara dubbelansluten till KMR eftersom du är kyrkomusiker.

Skicka samtidigt ett mail till register@kmr.se med dina personuppgifter så kan vi bevaka att du kommer in.

Jag studerar kyrkomusik

Som studerande inom kyrkomusikområdet ska du vara medlem i Sveriges Lärare och dubbelansluten till KMR. Gå gå in på Sveriges Lärares hemsidaoch ansök om medlemskap. Under övriga upplysningar skriver du att du ska vara dubbelansluten till KMR eftersom du studerar kyrkomusik. 

Skicka samtidigt ett mail till register@kmr.se med dina personuppgifter så kan vi bevaka att du kommer in.

Jag studerar kyrkomusik och är anställd 25% eller mindre

Som studerande och kyrkomusiker med anställning 25% eller mindre ska du vara medlem i Sveriges Lärare och dubbelansluten till KMR. Du ska anmäla dig som studerande. Gå in på Sveriges Lärares hemsida och ansök om medlemskap. Under övrigt skriver du att du ska vara dubbelansluten till KMR eftersom du studerar kyrkomusik. 

Skicka samtidigt ett mail till register@kmr.se med dina personuppgifter så kan vi bevaka att du kommer in.

Jag studerar kyrkomusik och är anställd mer än 25% 

Som studerande och kyrkomusiker med anställning större än 25% ska du vara medlem i Sveriges Lärare och dubbelansluten till KMR. Du ska ha samma medlemskap som övriga anställda kyrkomusiker. Gå in på Sveriges Lärares hemsida och ansök om medlemskap. 

Skicka samtidigt ett mail till register@kmr.se med dina personuppgifter så kan vi bevaka att du kommer in.