”Psalmboksrevisionen behöver tydliga direktiv”

KMT Debatt
Kyrkostyrelsen behöver ge det vidare arbetet med psalmboksrevisionen klara och tydliga riktlinjer redan från början, annars riskerar arbetet att förlora styrfart. Det får inte bli som vid förra revisionen 1969–1986 då nya uppdrag med skiftande innehåll fortlöpande lades på psalmkommittén. Det säger Per Olof Nisser, ledamot av och senare sekreterare i 1969 års psalmkommitté. Han har kritiskt läst förstudien inför revisionen av 1986 års psalmbok och delar med sig av sina reflektioner exklusivt till KMT:s läsare.