Hållbara kyrkomusiker - nycklar

Länkar och litteraturtips

Fackliga och arbetsrättsliga frågor

Aktörer

Arbetsmiljöupplysningen
Arbetsmiljöverket
Diskrimineringsombudsmannen
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
Lärarförbundet
Regeringen
Riksdagen
Svensk författningssamling
Svenska kyrkan

Områden

Arbetsmiljöupplysningen
Arbetsmiljöverket – checklistor
Arbetsmiljölagen
Arbetstidslagen
Avtal
Buller: ArbetsmiljöverketMusikerrapportSocialstyrelsen
Diskrimineringslag
Ensamarbete
Fackliga anvisningar (sammandrag)
Försäkringsfrågor: LärarförsäkringarLärarförbundetMin Trygghet (guide till försäkringsskydd)
Kränkande särbehandling
Kyrkoordning för Svenska kyrkan
Lagbevakning
LAS – Lagen om anställningsskydd
Lönesamtal
Lönestatistik
Lärarförbundet
MBL
Pensionsfrågor
Skyddsombud
Tidlista
Tryckfrihet
Yttrandefrihet
Personuppgiftslagen (PUL): DatainspektionenRiksdagen

Litteraturtips

Starka musikupplevelser, Alf Gabrielsson
Mod att vara kyrka Fredrik Modéus
Om jag glömmer dig Jerusalem – Sr Sofie OP
Det eko som blir kvar när flamman drar förbi – fem föredrag om Liturgi av André Gouzes, Rögle kloster förlag.
Något av André Gouzes’ musik har utgivits på svenska på
Visheten har dukat sitt bord. 31 kommunionssånger för hela kyrkoåret med musik av André Gouzes o.p.
Du strålande glädje. Vesper för en vecka med musik av André Gouzes o.p. GAudete förlag (2011):
Hans Lundgrens Klara kören! om körens ledning och organisation, en handbok för dirigenter och andra körledare. SK-Gehrmans förlag 1999.
Längta efter liv, Mod att vara kyrka och Utrustad och delaktig. Fredrik Modéus

Skönlitteratur om och kring musik

Kazuo Ishiguro: Nocturner – Fem berättelser om skymning och musik
Vikram Seth: Kärlekens musik
Salman Rushdie: Marken under hennes fötter
Eric-Emanuel Schmitt: Konsert till minne av en ängel
Peter Høegh: Den tysta flickan
Anna Enquiszt: Kontrapunkt
Anna Enquist: Hemligheten

Musik, psykologi etc.

Daniel Barenboim och Edward W. Said: Parallels and Paradoxes – Explorations in Music and Society
MIhaly Csikszentmihályi: Flow – den optimala upplevelsens psykologi
Nils-Eric Sahlin: Kreativitetens filosofi
Karin Johansson: Musik, liv, glädje
Peter Berry: Abraham från Godegård
Lars Angerdal, Hans Hellsten och Hans Fagius: Organistpraxis
Martin Modéus Mänsklig gudstjänst, Verbum 2005
Byström / Norrgård Mer än Ord, Verbum 1996
Gordon W Lathrope, Holy Things, Augsburg Fortress 1993
- Holy People, Augsburg Fortress 1999
- Holy Ground, Augsburg Fortress 2003

annonser:

Bannerannons