Kyrkomusikernas Tidning

Kyrkomusikernas Tidning (KMT) är en rikstäckande tidskrift för musiken i kyrkan. KMT ges ut av Kyrkomusikernas Riksförbund (KMR) och publiceras månatligen. Upplagan är ca 3 300 exemplar varav omkring 2 000 går till kyrkomusiker med tjänst inom Svenska kyrkan.

KMT vänder sig både till KMR:s medlemmar i många olika kyrkor och samfund och till alla som är intresserade av kyrkomusik. KMT vill vara en tydlig röst för kyrkomusiker och kyrkomusiken. Samtidigt som KMT är KMR:s fackliga organ vill tidningen erbjuda såväl kompetenshöjande material som nyheter och reportage utifrån kyrkomusikernas arbetssituation.

Den som är medlem i KMR erhåller tidningen som en del av medlemsskapets förmåner. Du som inte är medlem men ändå önskar erhålla tidningen kan teckna en sedvanlig tidningsprenumeration.

Välkommen till Kyrkomusikernas Tidning!

Karin Wall-Källming, redaktör
kmt@kmr.se, 070-886 95 25

Nils-Gunnar Karlson, ansvarig utgivare
nils-gunnar.karlson@kmr.se