Start

Välkomna till Kyrkomusikernas Riksförbund och Lunds stifts Kyrkomusikerförening!

Medlem i Lunds stifts kyrkomusikerförening är du som är med i KMR (genom Sveriges Lärare) och som arbetar i Lunds stift.

Du är mycket välkommen att engagera dig i vår gemensamma förening!

Kontakta oss i styrelsen om du vill veta hur styrelsearbetet är upplagt och kontakta någon i valberedningen om du vill kandidera till någon post inom föreningen!
Du behövs!

Bli medlem!

Hälsar Sofia Hernqvist, ordförande