Inspelningar
Har Du eller Din kör gjort en inspelning? KMR presenterar här medlemmars inspelningar.

Skicka in omslag och innehållsförteckning samt uppgift om hur man kan köpa inspelningen till:

Jonas Tobin
Giggvägen 6
443 42 GRÅBO

Vill Du ha retur, bifoga frankerat svarskuvert.

Bild på en kör

Medlemmarnas inspelningar

Sortering: Orgel | Kör | Annat SkivomslagFröjda vart sinne
Ulf Samuelsson, Olaus Petri Vocalis


 SkivomslagFörgängelsen är havande med nåd
Mattias Ekström Koij


 SkivomslagHelt för dig
Berit Kullberg
 SkivomslagKlassiskt och festligt
Familjen Hellgren


 SkivomslagKollage
Alwar Almkvisth


annonser:

Bannerannons