Inspelningar
Har Du eller Din kör gjort en inspelning? KMR presenterar här medlemmars inspelningar.

Skicka in omslag och innehållsförteckning samt uppgift om hur man kan köpa inspelningen till:

Jonas Tobin
Giggvägen 6
443 42 GRÅBO

Vill Du ha retur, bifoga frankerat svarskuvert.

Bild på en kör

Medlemmarnas inspelningar

Orgel i norr
Bruno Wallenström


Skivan är inspelad i Malmberget/Gällivareområdet på sju olika Grönlundsorglar.

Skivan kostar 140:- inklusive frakt och kan beställas av Gällivare församling, gellivare.pastorat@svenskakyrkan.se


annonser:

Bannerannons