Inspelningar
Har Du eller Din kör gjort en inspelning? KMR presenterar här medlemmars inspelningar.

Skicka in omslag och innehållsförteckning samt uppgift om hur man kan köpa inspelningen till:

Jonas Tobin
Giggvägen 6
443 42 GRÅBO

Vill Du ha retur, bifoga frankerat svarskuvert.

Bild på en kör

Medlemmarnas inspelningar

Orgelmusik i Uppsala Domkyrka
Lars Angerdal


Skivan kan beställas från
Domkyrkomusiken Odinslund 3 S-753 10 UPPSALA


annonser:

Bannerannons