Inspelningar
Har Du eller Din kör gjort en inspelning? KMR presenterar här medlemmars inspelningar.

Skicka in omslag och innehållsförteckning samt uppgift om hur man kan köpa inspelningen till:

Jonas Tobin
Giggvägen 6
443 42 GRÅBO

Vill Du ha retur, bifoga frankerat svarskuvert.

Bild på en kör

Medlemmarnas inspelningar

Stations
Andrew Canning


Skivan kan beställas från
Domkyrkomusiken Odinslund 3 S-753 10 UPPSALA

Klicka för större bild.

annonser:


Bannerannons

Bannerannons