Inspelningar
Har Du eller Din kör gjort en inspelning? KMR presenterar här medlemmars inspelningar.

Skicka in omslag och innehållsförteckning samt uppgift om hur man kan köpa inspelningen till:

Jonas Tobin
Giggvägen 6
443 42 GRÅBO

Vill Du ha retur, bifoga frankerat svarskuvert.

Bild på en kör

Medlemmarnas inspelningar

Jubla och gläd dig
Gunnemar Carlstedt


Skivan kan rekvireras hos
Gunnemar Carlstedt
Femöringsgränd 3 451 73 Uddevalla
0522-73422
Pris 125:- + porto 30:-


annonser:

Bannerannons