Inspelningar
Har Du eller Din kör gjort en inspelning? KMR presenterar här medlemmars inspelningar.

Skicka in omslag och innehållsförteckning samt uppgift om hur man kan köpa inspelningen till:

Jonas Tobin
Giggvägen 6
443 42 GRÅBO

Vill Du ha retur, bifoga frankerat svarskuvert.

Bild på en kör

Medlemmarnas inspelningar

Orgelmusik i Vadstena klosterkyrka
Torsten Holmberg


Skivan kan beställas genom att betala in 175:- på Vadstena Kyrkliga Samfällighets Postgiro 229013-8, med meddelandet "Orgel-CD". Då kommer den med posten.
Skivan finns också vid Vadstena Klosterkyrkas Bokbord eller på Pastorsexp. och kostar då 150:-.


annonser:

Bannerannons