Inspelningar
Har Du eller Din kör gjort en inspelning? KMR presenterar här medlemmars inspelningar.

Skicka in omslag och innehållsförteckning samt uppgift om hur man kan köpa inspelningen till:

Jonas Tobin
Giggvägen 6
443 42 GRÅBO

Vill Du ha retur, bifoga frankerat svarskuvert.

Bild på en kör

Medlemmarnas inspelningar

Orglarna i Falu Kristine
Mats Åberg


Cd-skivan kostar 100:- plus porto och en liten exp.avg. och kan köpas genom
Kristine församling
Box 343
791 28 Falun
annonser:

Bannerannons