Inspelningar
Har Du eller Din kör gjort en inspelning? KMR presenterar här medlemmars inspelningar.

Skicka in omslag och innehållsförteckning samt uppgift om hur man kan köpa inspelningen till:

Jonas Tobin
Giggvägen 6
443 42 GRÅBO

Vill Du ha retur, bifoga frankerat svarskuvert.

Bild på en kör

Medlemmarnas inspelningar

Vinterorgel. Orgelmusik från By kyrka, Dalarna
Sten Olsson


Kan beställas på telefon 0221-28522. Priset är 115:-
inkl emballage och frakt.
annonser:

Bannerannons