Inspelningar
Har Du eller Din kör gjort en inspelning? KMR presenterar här medlemmars inspelningar.

Skicka in omslag och innehållsförteckning samt uppgift om hur man kan köpa inspelningen till:

Jonas Tobin
Giggvägen 6
443 42 GRÅBO

Vill Du ha retur, bifoga frankerat svarskuvert.

Bild på en kör

Medlemmarnas inspelningar

Fredrik Albertsson spelar verk av Mendelsson, Bach, Wiklander m.fl.
Fredrik Albertsson


Skivan kostar 100:- + porto

hemsida: www.fredrikalbertsson.se

epost: f.albertsson@telia.com
annonser:

Bannerannons