Inspelningar
Har Du eller Din kör gjort en inspelning? KMR presenterar här medlemmars inspelningar.

Skicka in omslag och innehållsförteckning samt uppgift om hur man kan köpa inspelningen till:

Jonas Tobin
Giggvägen 6
443 42 GRÅBO

Vill Du ha retur, bifoga frankerat svarskuvert.

Bild på en kör

Medlemmarnas inspelningar

Bonds of friendship
Claes Holmgren


Skivan kostar 120:- + porto och kan beställas från
Visby Domkyrkoförsamling
Västra Kyrkogatan 5
621 56 VISBY
0498-206800
visby.domkyrko@svenskakyrkan.se
Insticksblad med alla registreringar medföljer skivan!


annonser:

Bannerannons