Inspelningar
Har Du eller Din kör gjort en inspelning? KMR presenterar här medlemmars inspelningar.

Skicka in omslag och innehållsförteckning samt uppgift om hur man kan köpa inspelningen till:

Jonas Tobin
Giggvägen 6
443 42 GRÅBO

Vill Du ha retur, bifoga frankerat svarskuvert.

Bild på en kör

Medlemmarnas inspelningar

Bach, Buxtehude, Couperin
Janniz Jönsson


Skivan kostar 100:- + porto och kan beställas av:
Janniz Jönsson e-post
eller
Monica Skoog
Mellankullagatan 6A
281 49 Hässleholm
tel. 0451-82326
annonser:

Bannerannons