Inspelningar
Har Du eller Din kör gjort en inspelning? KMR presenterar här medlemmars inspelningar.

Skicka in omslag och innehållsförteckning samt uppgift om hur man kan köpa inspelningen till:

Jonas Tobin
Giggvägen 6
443 42 GRÅBO

Vill Du ha retur, bifoga frankerat svarskuvert.

Bild på en kör

Medlemmarnas inspelningar

Musik vid lunchtid i S:ta Clara
Per Thunarf


Skivan kan beställas via orgelanders@telia.com.
Skivan kostar 125:- inkl porto.


annonser:

Bannerannons