Inspelningar
Har Du eller Din kör gjort en inspelning? KMR presenterar här medlemmars inspelningar.

Skicka in omslag och innehållsförteckning samt uppgift om hur man kan köpa inspelningen till:

Jonas Tobin
Giggvägen 6
443 42 GRÅBO

Vill Du ha retur, bifoga frankerat svarskuvert.

Bild på en kör

Medlemmarnas inspelningar

Bo Ingelberg meets Jonas Wistenius
Bo Ingelberg


CDn kostar 140:-+ porto och kan beställas från Västerviks församling, Hospitalsgatan 14, 593 33 Västervik eller vastervik.forsamling@svenskakyrkan.se Tel 0490-84200, fax 0490-34440


annonser:

Bannerannons