Inspelningar
Har Du eller Din kör gjort en inspelning? KMR presenterar här medlemmars inspelningar.

Skicka in omslag och innehållsförteckning samt uppgift om hur man kan köpa inspelningen till:

Jonas Tobin
Giggvägen 6
443 42 GRÅBO

Vill Du ha retur, bifoga frankerat svarskuvert.

Bild på en kör

Medlemmarnas inspelningar

Tre orglar i Högalidskyrkan
Nils Larsson


CDn kan köpas via www.nosag.se, men det går också via Högalids Församling, Box 9048, 102 71 Stockholm. Priset är 2006-02-14 180:-.


annonser:

Bannerannons