Inspelningar
Har Du eller Din kör gjort en inspelning? KMR presenterar här medlemmars inspelningar.

Skicka in omslag och innehållsförteckning samt uppgift om hur man kan köpa inspelningen till:

Jonas Tobin
Giggvägen 6
443 42 GRÅBO

Vill Du ha retur, bifoga frankerat svarskuvert.

Bild på en kör

Medlemmarnas inspelningar

BACH FRANCK GUILMANT MENDELSSOHN SJÖBLOM
Anders Frisk och Gunnar Julin


CDn kostar 150:- och kan beställas hos anders.frisk@matteus.org

Läs mer på www.matteus.org


annonser:

Bannerannons