Inspelningar
Har Du eller Din kör gjort en inspelning? KMR presenterar här medlemmars inspelningar.

Skicka in omslag och innehållsförteckning samt uppgift om hur man kan köpa inspelningen till:

Jonas Tobin
Giggvägen 6
443 42 GRÅBO

Vill Du ha retur, bifoga frankerat svarskuvert.

Bild på en kör

Medlemmarnas inspelningar

Jubileumskonsert på 250-årsdagen av WA Mozarts födelse
Ulrika Bergman


Kan beställas hos Ulrika Bergman, 0340-38802


annonser:

Bannerannons