Inspelningar
Har Du eller Din kör gjort en inspelning? KMR presenterar här medlemmars inspelningar.

Skicka in omslag och innehållsförteckning samt uppgift om hur man kan köpa inspelningen till:

Jonas Tobin
Giggvägen 6
443 42 GRÅBO

Vill Du ha retur, bifoga frankerat svarskuvert.

Bild på en kör

Medlemmarnas inspelningar

Bruno Wallenström spelar på orgeln i Etelhems kyrka
Bruno Wallenström


Skivan kostar 140:- inkl. frakt och kan beställas via garde.pastorat@svenskakyrkan.se eller Garde pastorat, Prästgården Garde, 620 16 Ljugarn


annonser:

Bannerannons