Inspelningar
Har Du eller Din kör gjort en inspelning? KMR presenterar här medlemmars inspelningar.

Skicka in omslag och innehållsförteckning samt uppgift om hur man kan köpa inspelningen till:

Jonas Tobin
Giggvägen 6
443 42 GRÅBO

Vill Du ha retur, bifoga frankerat svarskuvert.

Bild på en kör

Medlemmarnas inspelningar

Great European Organs No. 70
Marcus Torén


Skivan kostar 170:- inkl porto och emballage och kan beställas av Marcus Torén marcus.toren@gmail.com


annonser:

Bannerannons