Sveriges Lärare Riksförening Svenska kyrkan

Här hittar du ditt förhandlingsombud.

Härmed kallas du till årsmöte 2024 för Sveriges Lärare Riksföreningen Svenska kyrkan.

Väl mött på årsmötet önskar styrelsen för Sveriges Lärare Riksföreningen Svenska kyrkan
Nils-Gunnar Karlson, ordförande
Amanda Lundgren
Anna-Karin Andreasson
Ann-Margreth Nyberg
Kerstin Odeberg
Malin Nilsson
Marie Olhans
Marie Wahlgren
Olle Heverius
Pernilla Radborn
Ulric Andersson