Årsmöten i stiftsföreningarna

Karlstads stifts kyrkomusikerförening
Torsdag 7 mars i domkyrkans församlingshem.

Fika 09.30 Årsmöte 10.00

Information via Jonas Wärja  jonas.warja@svenskakyrkan.se

Skara stifts kyrkomusikerförening
Torsdagen den 18 januari 2024 i Trollhättan. Ingen kostnad.

Information och anmälan [senast 11 jan] 2024 till ordf. Helena Ambertson

helena.ambertson@svenskakyrkan.se eller sms 0708-187428

Göteborgs stifts kyrkomusikerförening
Måndag 5 februari 2024 i Härlanda

Lunchavgift 100 kr

Information och anmälan(senast 29 jan) till Charlotte Edin charlotte.edin@svenskakyrkan.se

Linköpings stifts kyrkomusikerförening i Linköping
Tisdag 6 februari 2024 i samband med fokusdag

Avgift 700 kr, pensionär 120 kr

Information och anmälan(senast 8 jan) till

Stiftsmusiker Emil Holmberg Emil.Holmberg2@svenskakyrkan.se
eller ordförande Marie Hallingfors marie.hallingfors@kmr.se

Uppsala stifts kyrkomusikerförening
Måndagen den 11 mars 2024  i Sandviken

Information och anmälan senast 25 februari  till ordf. Daniel Edoff daniel.edoff@svenskakyrkan.se

Växjö stifts kyrkomusikerförening på Kalmar slott
Tisdag 16 april 2024  Ingen kostnad

OBS 14.45: Dagen avslutas med kaffe i Slottsrestaurangen

Information och anmälan senast 29 mars till

Ordf.  Olle Heverius, tel  076-856 91 46,
olle.heverius@svenskakyrkan.se 
Ange ev. specialkost. 

Linköpings stifts kyrkomusikerförening

Välkommen till Kyrkomusikernas Riksförbund och Linköpings stifts Kyrkomusikerförening!

Kontaktuppgifter styrelsen:
Marie Hallingfors, Ordförande: marie.hallingfors@kmr.se
Nils-Gunnar Karlson, Vice ordförande: nils-gunnar.karlson@kmr.se
Charlotte Svensson, Kassör: charlotte.svensson@svenskakyrkan.se
Kristin Stenberg, Adjungerad sekreterare: kristin.stenberg@svenskakyrkan.se
Gösta Larsson, Ledamot: gosta.larsson56@gmail.com
Bo Ingelberg, Ledamot: bo.ingelberg@svenskakyrkan.se
Maria Starborg, Ledamot: maria.starborg@svenskakyrkan.se
Helena Lundborg Svensson, Ledamot: helena.lundborgsvensson@svenskakyrkan.se

Kontaktuppgifter Valberedning:
Cecilia Tengver: cecilia.tengver@svenskakyrkan.se
Karin Axelsson: karin.axelsson@svenskakyrkan.se
Birgitta Ruthberg: birgitta.ruthberg@svenskakyrkan.se