Årsmöte i Stockholms Stifts Kyrkomusikerförening

Fredag 2 februari 2024 kl 17.00 i Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9

Årsmötet sker i anslutning till Jubilate. Hela Jubilateprogrammet följer nedan.

Kl 16.30–17.00 Kaffe och macka innan årsmötet. Föreningen bjuder.

Anmälan till anders.frisk@svenskakyrkan.se senast 29 januari.

Kl 17.00 Årsmöte Stockholms stifts kyrkomusikerförening • Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9

Kl 19.00 Festal evensong med utdelande av S:ta Ceciliapris • Storkyrkan

Kungliga Musikhögskolans kammarkör och Stockholms musikgymnasiums kammarkör. Biskop Andreas delar ut St:a Ceciliapriset. 

Kl 20.00 Mingel i Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9. Föranmälan till anna.pihl.linden@svenskakyrkan.se

Hela jubilateprogrammet: se nedan!

Varmt välkomna!

Anders Frisk, ordförande———————————————————————————————————————————

Fredag 2 februari–lördag 3 februari 2024

John Rutter gästar Jubilate

Varmt välkommen till Jubilate 2024, där vi med glädje presenterar en av genrens främsta ikoner: John Rutter!
 

Det är med stor glädje och förväntan som vi välkomnar dig till två dagar fyllda av inspirerande musik. Vi är otroligt hedrade över att ha John Rutter som vår speciella gäst under denna årliga kyrkomusikerfest – Jubilate.
 

John Rutter, en mästare i att väva samman skönhet, känslor och andlighet i sin musik, behöver knappast någon introduktion. Hans verk, som sträcker sig över en omfattande repertoar, har blivit kärleksfullt omfamnade av såväl musiker som lyssnare världen över. Under Jubilate 2024 kommer Rutter att dela med sig av sin expertis och sina unika insikter till våra engagerade kyrkomusiker.
 

Varmt välkommen till två dagar av glädje, gemenskap och oförglömlig musik med John Rutter och Stockholms stifts kyrkomusiker vid Jubilate 2024!

Program

Fredag 2 februari

Öppen föreläsning, seminarium och workshop på Kungliga Musikhögskolan (KMH) på Valhallavägen 105. Fri entré.

Kungl. Musikhögskolan 

Valhallavägen 105

Kl 09.00−10.30 Den kulturella hjärnan

Plats: Kungasalen

Professor emeritus Gunnar Bjursell chef för Centrum för Kultur, Kognition och Hälsa vid Karolinska institutet. Han föreläser kring temat ”Den kulturella hjärnan” med den senaste forskningen kring neurovetenskapens möte med humaniora. Läs mer nedan.


Kl 10.30−11 Paus
Fika finns att köpa i KMH:s Restaurang Oktav.

Klockan 11.00−12.30 John Rutter och hans musik

Plats: Kungasalen

Presentation av John Rutters rika produktion för kör a capella och kör tillsammans med instrument.

Tonsättaren guidar oss genom sin musik, där vi alla får vara med och sjunga tillsammans med studenter från Kungl. Musikhögskolan. Läs mer nedan.

Klockan 12.30-13.45 Lunch
Finns att köpa i KMH:s Restaurang Oktav.

Klockan 13.45−15.30 Spela vackert!

Plats: Nathan Milsteinsalen

En workshop om psalmspel med domkyrkoorganisten Mattias Wager och violinisten och riksspelmannen Greger Siljebo.


OBS! Storkyrkosalen (Gamla stan), ingång Trädgårdsgatan 9
Klockan 16.30 Macka inför KMR:s årsmöte. Föranmälan till anders.frisk@svenskakyrkan.se
Klockan 17.00 KMR:s årsmöte

Storkyrkan Trångsund 1
Klockan 19.00 Festal evensong med utdelandet av Sankta Ceciliapris
Medverkande: Kungl. Musikhögskolans kammarkör och Stockholms musikgymnasiums kammarkör. Biskop Andreas delar ut S:ta Ceciliapriset.

Storkyrkosalen (Gamla stan), ingång Trädgårdsgatan 9
Klockan 20.00 Mingel föranmälan till anna.pihl.linden@svenskakyrkan.se
 

Lördag 3 februari

Storkyrkan

Klockan 16.00 Mass of the Children av och med John Rutter
Kör- och orkesterverkets tonsättaren John Rutter dirigerar. Fri entré.

2024 års Jubilate arrangeras av Stockholms stift, Kungl. Musikhögskolan, Stockholms Kyrkosångsförbund, Stockholms Kyrkomusikerförening (KMR) och Stockholms domkyrkoförsamling.

Fredag 2 februari kl 19.00 | Storkyrkan

Festal evensong

– med utdelande av S:ta Ceciliapriset

Kungl. Musikhögskolans kammarkör & Stockholms Musikgymnasiums Kammarkör
Johan Hammarström 
orgel
Fredrik Malmberg Sofia Ågren dirigenter
Sven Milltoft liturg 
domprost Jonas Eek liturg
biskop Andreas Holmberg

Program
John Sanders Till ingång och växelsångsböner
Herbert Howells Magnificat & Nunc dimittis
Collegium Regale
John Rutter Hymn to the Creator of Light

Med musik av Herbert Howells och John Rutter bjuder vi in till en intim och meditativ stund för alla sinnen med traditionell evensong. Herbert Howells skrev Magnificat & Nunc dimittis för kören vid King’s College i Cambridge 1945. Det är en lugn och stämningsfull körkomposition med gudomligt svävande melodier. Hymn to the Creator of Light skrevs av John Rutter till invigningen av Herbert Howells minnesfönster i Gloucester Cathedral år 1992. Stycket är fullt av mystisk intensitet och dess kromatiska harmonier påminner en hel del om Howells egen musik.


Evensong, eller aftonsång, har firats i den anglikanska kyrkan sedan mitten av 1500-talet. Den cirka 45 minuter långa gudstjänsten hålls traditionellt varje dag vid solnedgången för att markera att ännu en dag har passerat. Den moderna aftonsångsgudstjänsten är baserad på den anglikanska kyrkans The Book of Common Prayer. Större delen av gudstjänsten sjungs av kören och församlingen inbjuds att delta i gemensamma böner och psalmer. Evensong firas fortfarande dagligen vid många katedraler runtom i Storbritannien.


I Sverige uppkom aftonsången efter reformationen, men ägde oftast rum enbart på lördag kväll som helgmålsbön.

Konsertlängd 1 h. Fri entré | Insamling till musikverksamheten

Lördag 3 februari kl 16.00 | Storkyrkan

Mass of the Children


Engelbrekts unga röster & Engelbrekts diskantkör
Stockholms gosskör

Kammarkören Cantate
S:t Tomas Kammarkör

Solister från Musik- och operahögskolan
vid Mälardalens universitet
Ensemble ur Kungliga Hovkapellet
Johan Hammarström orgel
John Rutter gästdirigent

Ur programmet:
John Rutter All things bright and beautiful
John Rutter Look at the world
John Rutter Mass of the Children

John Rutter är en av vår tids mest populära tonsättare av körmusik. Hans oevre omfattar körstycken, julsånger och större körverk. Han har även skrivit orkesterverk och soundtracks till tv.
Mass of the Children uruppfördes i Carnegie Hall i New York i februari 2004 med barnkör, vuxenkör, sopran- och barytonsolister samt orkester.


– Jag hade alltid velat skriva ett verk som kombinerade barnkör med vuxna artister, inte bara för att jag tycker att ljudet av barnröster är oemotståndligt, utan också för att jag ville återgälda en skuld. Som pojksopran blev jag upprymd när vår skolkör deltog i vuxenverk med delar för barnkör, såsom Mahlers tredje symfoni och Brittens krigsrekviem. Många år senare ville jag ge barn en liknande möjlighet att uppträda tillsammans med vuxna professionella, har John Rutter förklarat.


Texten i Mass of the Children utgår från Missa brevis, vilket är en mässa utan credo. Till den har Rutter fogat engelska poem. Psalmförfattaren Thomas Kens morgon- respektive kvällshymn ramar in verket och ger känslan av att sträcka sig från uppvaknande till sömn.


All things bright and beautiful och Look at the world hör till några av Rutters mest älskade verk för diskantkör, liksom The Lord bless you and keep you, i vilken konsertpubliken inbjuds att sjunga med.

Konsertlängd 1 h 15 minuter. Fri entré | Insamling till musikverksamheten

John Rutter är en av de mest framstående och inflytelserika tonsättarna inom den samtida klassiska musikvärlden. Född 1945 i London, England, har Rutter blivit känd för sitt betydande bidrag till kyrkomusik, julsånger och koralsatser, vilket har gjort honom omtyckt över hela världen.’

Redan från en tidig ålder visade Rutter en exceptionell talang för musik. Han studerade musik vid Clare College, Cambridge, där han senare också blev dirigent för universitetets kör. Under denna tid grundlade han sin kompositionsstil och blev en centralfigur inom den brittiska körtraditionen.

Rutters musikaliska verk är omfattande och inkluderar en rad olika genrer och stilar. Han är känd för sina vackra och melodiska koralkompositioner, vilket har gjort hans verk särskilt populära under julsäsongen. Hans större verk, som Requiem och Magnificat, har framförts över hela världen.

En av Rutters signaturer är hans förmåga att skapa musik som är tillgänglig och uppskattad av både professionella musiker och amatörer. Hans kompositioner präglas ofta av deras enkelhet, värme och starka melodier, vilket gör dem populära bland körer och ensembler av skiftande färdighetsnivåer.

Utöver att vara en framstående tonsättare är Rutter även en uppskattad dirigent och har lett framträdanden av sina egna verk runt om i världen. Han har också varit engagerad i undervisning och workshops för unga musiker och dirigenter, vilket har bidragit till att inspirera och forma nästa generation av musikaliska talanger.

John Rutters bidrag till den moderna musikvärlden har cementerat hans plats som en betydande tonsättare och dirigent. Genom sina hjärtevärmande och gripande kompositioner fortsätter han att beröra och förtrolla lyssnare över hela världen och hans arv kommer säkerligen att leva vidare genom musiken under många generationer framöver.

Gunnar Bjursell, professor emeritus och chef för Centrum för Kultur, Kognition och Hälsa vid Karolinska institutet, ger en föreläsning om det framväxande forskningsområdet där modern neurovetenskap möter humaniora, pedagogik, samt klassiska kulturella aktiviteter. Han introducerade även tidigt begreppet ”Brain and Learning” i Sverige med bl.a. föreläsningar i Riksdagen och på Vetenskapsrådet.


Det har länge stått klart att musik, konst och dans samt utövande av dessa konstformer har stor betydelse för utveckling av socialt samspel, kreativitet och motivation samt kognition och inlärning, något som gäller såväl unga som gamla. Med förbättrade vetenskapliga metoder lär vi oss allt mer om samspelet mellan kulturaktiviteter och hjärnans plasticitet (formbarhet), vilket är av betydelse för hälsa, välbefinnande och livslångt lärande.


De som oftast gynnas mest av satsningar på integrerad undervisning innefattande kulturella aktiviteter är barn från utanförskapsområden.


Genom den avancerade hjärnforskningen kan man i dag kan se att kulturen har starka effekter på ”hjärnans arkitektur” och att tidiga insatser är av största betydelse. Aktiviteterna har inte endast kognitiva effekter utan resulterar i ett mer hälsosamt skolklimat och ökad social kompetens. När det gäller terapeutiska möjligheter finns goda exempel från ex dansens betydelse för unga med mental ohälsa till förbättringar för de som drabbats av Parkinsons. Musik och bildkonst kan framgångsrikt användas inom demensvården, och man brukar tala om ”Use it or lose it”, dvs betydelsen av hjärnstimulans för vårt välbefinnande. 


Stora forskningscentra i framför allt USA och Storbritannien är aktiva inom området och det finns gott om exempel på satsningar som utvärderats och som går att kopiera.

Sammanställningar av relevanta studier har gjorts av såväl det Brittiska Parlamentet som WHO och NIH (National Institute of Health, USA) för att utveckla detta nya kunskapsområde.
Läs mer om projektet Den kulturella hjärnan.

God fortsättning på det nya året!

Anna Pihl Lindén

Stiftsmusiker i Stockholms stift

Mobilnr 0707730215

Medlemsmöte-Klingande kulturarv

Seminarium Kyrkornas klingande kulturarv den 16 oktober 2023
Klockan 10-12 i St Matteus kyrka och lunch därefter i församlingssalen. Lunchen behöver man anmäla sig till senast 10 oktober.

Anmälningslänk:  https://app2.editnews.com/page/read.ashx?issueid=548381

Höstens medlemsmöte sker i samarbete med Stockholms stift. Minnesgoda medlemmar noterar att jag hintade om detta i sommarbrevet och att det då skrevs att arrangemanget skulle ske i S:t Jacob. Nu är det alltså flyttat till S:t Matteus.

Seminariet hålls av Jonas Lundblad som är organist och musikforskare vid institutionen för musikvetenskap i Uppsala.
Jonas kommer att berätta om kyrkomusikens utveckling i Stockholms stift och vad som har kommit fram genom inventering av äldre noter i församlingar i Stockholms stift. Inventeringen har pågått till och från sedan 2019 och har ingått i projektet Kyrkornas skrivna och klingande kulturarv.

Vi får ta del av musik från Stockholm som framförs på Sankt Matteus orgel och notexempel med vokalt innehåll sjunger vi tillsammans denna förmiddag.

Notera att anmälan behövs för deltagande i lunchen (som ni bjuds på) senast 10 oktober via ovanstående länk.  Ingen anmälan till mig den här gången.

Välkomna!

Anders Frisk, ordförande

Sommarhälsning

Vårterminen går mot sitt slut och vi kan alla förhoppningsvis se fram mot återhämtning och rekreation under sommaren.

Här kommer lite smått och gott från föreningen och KMR:

  • Som ni alla säkert vet så förändrades vår fackliga tillhörighet vid senaste årsskiftet i och med att det nya fackförbundet Sveriges lärare bildades. En hel del har under övergångsskedet varit oklart och nya rutiner är fortfarande under utveckling, men det viktigaste för er yrkesaktiva medlemmar är att veta att ni har samma fackliga ombud som tidigare, bara med ny titel.  Det som förr hette Stiftsombud benämns nu Förhandlingsombud. Är du osäker på vem som är ditt förhandlingsombud finns information på sidan 2 i varje KMT samt på vår hemsida kmr.se/stockholm under fliken ”Ombud”.  Information från Sveriges lärare till er som är medlemmar skickas till samma e-postadress som ni tidigare (förmodligen för länge sedan) angav till Lärarförbundet.  Logga in på Sveriges lärare om något behöver förändras, www.sverigeslarare.se
  • Avtalet är klart och information om detta finns i KMT 2023/6.
  • Som ni säkert också har märkt så är KMR-matrikeln numera ett minne blott. Skälet stavas, inte helt oväntat, GDPR. Vissa personuppgifter är enligt dataskyddsförordningen särskilt känsliga att sprida och dit hör uppgifter som avslöjar en persons medlemskap i en fackförening.  Självklart finns fortfarande ett digitalt medlemsregister som funktionärer har tillgång till (för att exempelvis kunna göra ett sådant här utskick), så det är även i fortsättningen viktigt att se till att KMR:s register hålls uppdaterat. Förändringar meddelas enklast med ett mail till register@kmr.se

 

Medlemsmöte i höst-Save the date!  Måndag 16 oktober Kyrkornas skrivna och klingande kulturarv,  med betoning på k l i n g a n d e.

I samarbete med Stockholms stift. Plats: S:t Jacobs kyrka

Organisten och musikforskaren Jonas Lundblad, som utfört ett notinventeringsprojekt i alla stiftets församlingar, återkopplar till inventeringen och plockar fram smått och gott från Stockholms stifts historia som kan vara av intresse för oss alla. Såväl kör- som orgelmusik. Vi sjunger tillsammans och Jonas samt några ytterligare organister spelar.

Inbjudan med tider och detaljer kommer i början av höstterminen.

 

Skön och vilsam sommar önskar styrelsen!

Anders Frisk, ordförande

Vårmöte

Vårens medlemsmöte Måndag 17 april kl 09.30-15.30:

 

Partitur och Orkester – Förberedelser och genomförande av konserter med kör och orkester

Heldag med orkesterdirigeringsprofessor Katarina Andreasson.

 

Katarina Andreasson är en av Sveriges ledande dirigenter, violinister och konsertmästare. Vid 22 års ålder blev hon första konsertmästare för Aalborgs symfoniorkester, och senare för Göteborgsoperans orkester. Sedan 1996 är hon konsertmästare för Svenska kammarorkestern i Örebro.  Som dirigent dirigerar hon regelbundet de stora svenska orkestrarna, men hon dirigerar även i Polen, Ukraina, Irland, Danmark och Finland. Som solist gjorde hon sin internationella debut i London 1997, då hon framförde Howard Blakes violinkonsert ”The Leeds”, i Royal Festival Hall, med the Philharmonia Orchestra. 

 

Plats: Gustaf Vasa församlingsvåning, Västmannagatan 63 A

 

Program

09.30                    Kaffe och smörgås

10.00                    Pass 1

12.00                    Lunch (föreningen bjuder)

13.00                    Pass 2

14.10                    Kaffe

14.30                    Pass 3

15.30                    Slut!

 

Verk att jobba med: Mozart Requiem

Alla tar med egna noter. Finns att ladda ned på imslp.com.

 

Vad ska Katarina föreläsa om? Nedan följer några tankar som vi har kommunicerat med henne. .

Deltagare får gärna skicka in ytterligare frågor och önskemål i förväg, så att Katarina kan förbereda sig. E-posta till undertecknad i samband med anmälan.

 

Partitur – Förberedelser med fokus på partituret:

Hur strukturerar man sitt partitur,

-för att förstå på bästa sätt

-för att se utan att titta överallt, och ändå få överskådlighet?

-Vad ska man fokusera på?

-Skillnader och likheter mellan instuderingen, repetitionerna och konserten? Ska man ha olika partitur?

 

Orkester – Att få ut mesta möjliga av en mycket begränsad repetitionstid:

-Hur disponerar man bäst sin tid om man har få rep? Hur jobbar man effektivast?

-Vad vill orkestern ha på så kort tid? Vad kan man hoppa över?

-Hur tänker orkestermusiker? Vad förväntar de sig?

-I vilken ordning ska olika saker göras?

-Skillnader mellan professionella orkestermusiker och amatörer?

-Skillnader mellan olika instrumentgrupper i orkestern?

-Olika placeringar av kör och orkester?

 

Anmälan senast tisdag 11 april till undertecknad, men helst med vändande post!

Meddela också eventuella kostpreferenser typ veg, allergier etc.

 

Tänk på att detta är fortbildning och bör räknas som arbetstid! Har du ledig dag på måndagar så prata med chefen om att byta dag. Fortbildning som inte kostar något borde vara en dröm för arbetsgivaren

 

Välkomna!

 

Styrelsen i Stockholms stifts kyrkomusikerförening

Anders Frisk, ordförande

076-525 78 28

 

Årsmötesprotokoll

Årsmöte i Stockholms Stifts Kyrkomusikerförening

Fredag 3 februari 2023 kl 17.30 i Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9

Årsmötet sker i anslutning till Jubilate. Hela Jubilateprogrammet: Jubilate program 2023

Kl 17.00–17.30 Kaffe och macka innan årsmötet. Föreningen bjuder.

Anmälan till anders.frisk@svenskakyrkan.se senast 27 januari.

Kl 17.30–19.00 Årsmöte Stockholms stifts kyrkomusikerförening • Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9

Kl 19.00–19.45 Evensong-sing-along • Storkyrkan

Hägerstens kammarkör, Stockholms domkyrkokör, Robert Quinney, orgel, Oskar Timm, dirigent, Johan Hammarström, dirigent, Sven Milltoft, liturg.

Kl 20.00 Mingel med plockmat • Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9. Stockholms stift bjuder.

Alkoholfri dryck ingår, vin och öl finns att köpa. Anmälan till anders.frisk@svenskakyrkan.se senast 27 januari.

 

Varmt välkomna!

Anders Frisk, ordförande

 

Medlemsmöte måndag 10 oktober

Körtonbildning och intonation. 

Heldag med P-G Alldahl och Eva Larsson-Myrsten. De har under många år arbetat tillsammans med intonation och tonbildning i körsång. De frågor som stått i fokus är bl.a. hur man kan tänka för att få kören att stå i ton och hur sångtekniken kan hjälpa till i arbetet. Andra frågor är hur den rytmiska gestaltningen och den gemensamma andningen hör ihop och hur vokalernas klangfärg kan hjälpa eller stjälpa. Vad ska man som körledare eller sångare tänka på i arbetet och vad är relevant i olika genrer? P-G har arbetat som professor i gehör vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och Eva som lektor i sång vid samma skola.                                

Plats: Gustaf Vasa församlingsvåning, Västmannagatan 63 A

Program

09.30                    Kaffe och smörgås

10.00                    P-G & Eva

12.00                    Lunch (föreningen bjuder)

13.00                    P-G & Eva

14.10                    Kaffe

14.30                    P-G & Eva

15.30                    Slut!

Anmälan senast 5 oktober till undertecknad

Har du kostpreferenser typ veg, allergier etc vill jag veta det senast 3 oktober för vidarebefordran till husmor.

Tänk på att detta är fortbildning och bör räknas som arbetstid. Har du ledig dag på måndagar så prata med chefen om att byta dag.

Välkomna!

Styrelsen i Stockholms stifts kyrkomusikerförening

Anders Frisk, ordförande

076-525 78 28

Inbjudan kyrkokörens historia+Gratis middag för KMR

Inbjudan till heldag om kyrkokörens historia 20 april på KMH. Många av er har redan fått denna information från stiftsmusikern, men eftersom även Stockholms stifts kyrkomusikerförening är medarrangör har vi beslutat att låta detta vara vårens medlemsarrangemang och därmed bjuder vi deltagande medlemmar på den festlighet med mingel och middag som avslutar dagen.

 

Dagen innehåller bokrelease, panelsamtal, konsert mm, och detaljerat program finns i bifogade fil.

 

”De svenska kyrkokörerna representerar med sina 90 000 sångare den största, men hittills kanske mest outforskade körgruppen i Sverige. Nu finns boken som berättar historien om hur dessa körer växer fram.
Onsdagen den 20 april firar vi att sex års forskning gått i mål”

 

Anmäl senast 15 mars. Anmälningsformulär hittar du via nedanstående länk. I rutan ”Företag/organisation/lärosäte/privatperson” skriver du KMR i Sthlm + din församling.

 

Fakturan ska då gå direkt till föreningen.

 

Är du medlem och redan har skickat iväg anmälan? Skicka då ett mail till undertecknad så löser jag det med Wessmans som sköter faktureringen. Skulle det ändå dyka upp en faktura så vidarebefordra den till mig så dubbelkollar jag med Wessmans.

 

Anmäl dig senast 15 mars här: https://www.kmh.se/kyrkokorhistoria Först till kvarn gäller – antalet deltagare är begränsat.

 

Med vänliga hälsningar

 

Styrelsen
Anders Frisk, ordförande

Årsmötesprotokoll

finns på sidan Föreningen och stadgar

Digitalt Årsmöte i Stockholms Stifts Kyrkomusikerförening

Måndag 7 februari 2022 kl 10.00 via Zoom
 
10.00.  
”Arbetsårsplanering med verktyget Stefanos – ett nytt sätt att hantera arbetstiden för kyrkomusiker”
Ingrid Lindgren Andrén på Lärarförbundet informerar och svarar på frågor.
Vi får även information om aktuella avtalsfrågor om tiden så medger
ca 10.40 
Årsmötesförhandlingar
Anmälan till undertecknad senast 31 januari.
Länk till zoom-mötet kommer att mailas ut till anmälda fredag 4/2.
Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga via zoom-verktyget under mötet.
Önskas årsmöteshandlingar i förväg via mail, så ange det i samband med anmälan.
För aktivt deltagande i mötet krävs dator, padda eller telefon med mikrofon och kamera.
Önskas information eller hjälp med det digitala deltagandet, meddelas det i samband med anmälan, dvs senast 31/1.
Är du intresserad av fackligt arbete? Föreningen söker medlemmar som i närtid eller på sikt skulle vilja engagera sig som stiftsombud eller regionalt skyddsombud. Arbetet sker på arbetstid och är något som varje arbetsgivare är skyldig att ge möjlighet till enligt förtroendemannalagen. Arbetsgivaren kompenseras fullt ut för den ordinarie arbetstid som behöver utföras av annan person. Som stiftsombud kan man arbeta i större eller mindre omfattning och lämpligtvis starta upp i mindre skala för att kunna bli varm i kläderna och lära jobbet. Utbildning och stöttande kollegor finns!

Det är ett viktigt arbete och av största betydelse att vi alla har goda fackliga ombud som företräder oss när arbetstid, löner mm ska förhandlas!
Är du intresserad och vill veta mer? Kontakta undertecknad eller någon av de nuvarande ombuden!
Styrelsen i Stockholms stifts kyrkomusikerförening
Anders Frisk, ordf
076-525 78 28