Fackligt

Facklig information finns som en flik på KMR:s sida (klicka här).

Stiftsombuden bistår medlemmar i KMR med information, hjälper till att svara på fackliga frågor samt sköter förhandlingar i samarbete med Lärarförbundets lokalavdelningar. Den geografiska uppdelningen mellan stiftsombuden, adress- och telefonuppgifter finner du på fliken Ombud.

Frågor om löner är vanliga både vad gäller nyanställning och löneutveckling. Lärarförbundet har lönestatistik för kyrkomusiker under rubriken lön. Medlemmar i KMR-Lärarförbundet kan efter inloggning få en överblick av kyrkomusikernas löner i hela Sverige. För att logga in dig skriver du ditt personnummer i rutan ”Användarnamn”. I rutan ”Lösenord” skriver du in ditt medlemsnummer. Medlemsnumret hittar du i anslutning till adressuppgiften på baksidan av Lärarnas tidning. Längst ner till höger i adressuppgiften står koden MNR, där sifferkoden är ditt medlemsnummer. Observera att de fyra sista siffrorna i numret inte ska vara med.

Medlemmar i KMR får Kyrkomusikernas Tidning varje månad samt årligen en uppdaterad Årsbok med matrikel. Det finns också möjlighet att teckna förmånliga försäkringar genom lärarförsäkringar.

Bli medlem i KMR