Kyrkomusikernas Tidning – Utgivningsplan 2024

Nummer Utgivningsdatum Annonsstopp
1/2 26 januari 2024 (dubbelnummer) 12/1 2024
3 1 mars 13/2
4 5 april 19/3
5 3 maj 16/4
6 2 juni 21/5
7/8 5 juli (dubbelnummer) 18/6
9 6 september 20/8
10 4 oktober 17/9
11 8 november 22/10
12 13 december 26/11
1/2 – 2025 24 januari 2025 19/1 2025