06 december 2022

Samarbetsavtal mellan KMR och Sveriges Lärare

Foto: Lärarförbundets förhandlingschef Mathias Åström

Ett nytt samarbetsavtal har nu träffats mellan Kyrkomusikernas Riksförbund och det nybildade Sveriges Lärare. Avtalet som reglerar grunden för samarbetet och respektive förbunds åtagande gäller från 1 januari 2023. Föregående avtal med Lärarförbundet tecknades 2008. Med på bilden Lärarförbundets förbundsordförande Johanna Jaara Åstrand och KMR:s Nils-Gunnar Karlson som båda gläds åt det nya avtalet.

annonser:

Bannerannons