07 juni 2022

Det trodde jag väl aldrig…

Ledare – Nils-Gunnar Karlson
Om någon för fem år sedan sagt åt mig att vi snart skulle hamna i en pandemi som skulle förlama och stänga ner stora delar av världen, så hade jag haft svårt att tro det. Inte heller att vi skulle få se ett fruktansvärt och brutalt krig i Europa med stora diskussioner kring vår egen neutralitet och framtida försvarspolitik. Kunde knappast heller ha anat att vi skulle få se en strejk i Svenska kyrkan. De mest osannolika händelser verkar hända just nu.

Läs mer

Sommaren är här!


Sommaren är här och ger oss tid för vila och återhämtning.

Nya tankar kan ta plats. Som inspiration kan du i KMTs juninummer läsa om församlingar
som satsat på beställningsverk och en recension av boken Vi sjunger aldrig på sista versen och vad man kan göra med en liten ungdomskör.

Månadens möte är med kompositören Fredrik Sixten, före och efter uruppförandet
av hans Matteuspassion.

Läs mer
24 maj 2022

Nu har 2022 års matrikel kommit

Har du inte fått den?

Många matriklar har kommit i retur p.g.a felaktig adress.

Du kanske är en av dessa!

OBS! Vi skickar igen mot portokostnad

Kontakta register@kmr.se och meddela rätt postadress

Läs mer
16 maj 2022

Då och nu- om jämförandets tyranni  

Ledare – Karin Wall-Källming
Så kom vi då igång med allt igen. Äntligen påskgudstjänster utan restriktioner. KRISTUS ÄR SANNERLIGEN UPPSTÅNDEN! Livet återvänder, men man behöver aldrig vara lugn, nu kan de vanliga vardagsbekymren återvända och oönskat ta plats i våra liv och gnaga i sinnet.
Som det här med att jämföra sig med andra åt både det ena och andra hållet, det är väl en del av den mänskliga naturen. Men det kan tippa över åt fel håll.

Läs mer
12 maj 2022

Majnumret av KMT


I majnumret av KMT kan vi läsa om Kyrkosångsförbundet som satsar på ungdomskör och som nu vill tänka i nya perspektiv och vrida på arbetet så att det når ända ut till församlingarnas körsångare och körledare. Det ska ske genom nätverksarbete och regional verksamhet i hela landet. Och på Kungl musikhögskolan(KMH) i Stockholm blev det drygt 60 personer, mestadels unga studenter som på fritiden övade och genomförde Matteuspassionen av Bach. Vi möter också kyrkomusikstudenter på KMH och tar del av hur de tar sig igenom utbildningsystemet och så ger Catarina Grönlund ett orgelvårdstips

Läs mer
03 maj 2022

Avtalet med SKAO är påskrivet

En samlad fackföreningsrörelses varsel om konfliktåtgärder gentemot Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, SKAO, hade effekt.Nu har även arbetsgivarna accepterat medlarnas hemställan. Det gör att alla varslade konfliktåtgärder dras tillbaka. Vi är mycket glada över att vi nu har fått ett modernt omställningsavtal som är i nivå med andra sektorer. I morgon, onsdag, kommer mer information om uppgörelsen. […]

Läs mer
29 april 2022

Varsel om konflikt på Svenska Kyrkans avtalsområde

Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund (Lärarnas samverkansråd) varslar om konflikt för anställda inom Svenska Kyrkan. Detta efter att Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Skao, sagt nej till medlarnas bud i avtalsförhandlingarna.

Läs mer på Lärarförbundets hemsida (uppdateras kontinuerligt)

Frågor och svar om konflikten med Svenska Kyrkans arbetsgivarorganisation

Läs mer
07 april 2022

Plantera goda idéer!

Ledare – Karin Wall-Källming
Pandemin klingar av, allt börjar återgå till det normala och vi kan äntligen ha körövningar, fira gudstjänst och både genomföra och uppleva konserter och allt annat som inte varit möjligt p.g.a smittspridningsrisken. På vägen har vi lärt oss en hel del, bland annat om ny teknik, som vi tar med oss in i det fortsatta arbetet. Tänk vad ett digitalt möte kan vara bra istället för långa och numera dyra resor. Men precis när vi skulle luta oss tillbaka och nöjt konstatera att det som inte dödar, det härdar, kommer nästa dråpslag.

Läs mer
28 mars 2022

”På orgelgatan”


Orgelgatan som finns på framsidan av KMT 4 ligger i Uppsala och det är en passande skylt för  detta nummer.  Här presenteras nya kollegor på orgelgatan, dvs kyrkomusiker som examinerats under 2021. Vi får också möta orgelbyggaren Tore Johansson som fötts in i orgelbyggeriet och kyrkomusiken.

Förre förbundsordförande Lennart Stripple har avlidit och lämnat orgelgatan efter att under ett långt liv ha väglett många in på kantorsgatan (som också finns i Uppsala!) via utbildningen på Stora Sköndal.

Läs mer
15 mars 2022

Byggnadsarbetarna

Ledare – Kerstin Odeberg

På den lilla orten där jag bor och verkar växer det upp ett nytt bostadsområde. Vår lilla ort har under drygt femtio års tid expanderat. Det som är annorlunda med detta nya bostadsområde är att det byggs på en helt ny plats. Orten växer inte genom påfyllnad på tidigare bostadsområden utan nu tas en ny åker, på en annan plats i samhället, ur bruk för detta bostadsområde. Det nya området växer upp nästan lite provokativt. Jag ser det växa och varje dag tänker jag ”Hur ska vi vara kyrka för er i det nya området?” Detta är säkert en fråga som vi alla brottas med; ”Hur ska vi vara kyrka 2022?” Här skulle jag kunna skriva ”Fira gudstjänst” och så skulle denna ledare vara slut men låt oss brottas med frågan en stund.

Läs mer

annonser:

Bannerannons