Styrelsen

Vid årsmötet med Lunds stifts kyrkomusikerförening den 19 april valdes nya stiftsombud efter Mats Alexandersson (som slutade den 30/4) och Karl-Gustav Wallin (som slutar den 31/5).

Tre personer kommer nu att dela på uppgifterna som stiftsombud: Sofia Hernqvist, Annika Nilsson och Susanne Larsson. De har gjort en fördelning av kontrakten enligt följande:

Sofia Hernqvist: kontrakt 139-141,144,147-148,151-152 – tel:0702-472599. E-post

Susanne Larsson: kontrakt 143,145,150 – tel: 0417-14207. E-post

Annika Nilsson: kontrakt 146,149,153-157 – tel: 0768-696096. E-post

Ledamöter

Styrelsen

Ann-Margreth Nyberg ordförande telefon arb.:0413-34 70 11

Ledamöter

Ulf Berggren  vice ordförande
Ingrid Larsson Hultkvist  sekreterare
Martin Haksten  kassör
Maria Jönsson
 Sofia Hernqvist
Annika Nilsson
Suppleanter: Amanda Olsson
Susanne Larsson
Revisorer: Gunnar Lindgren och Elsy Roth