01 april 2019

Kvar mitt i byn

KMT_Nr_4_2019

Även om medlemstalen viker och allt fler gör något annat söndagar klockan 11 står kyrkomusiken kvar mitt i byn. Dess omistliga roll som ett nav i musik- och kulturlivet eller som en mylla för frön att utvecklas till plantor i, det finns många möjliga liknelser, illustreras i KMT nr 4 som utkommer 3 april.

Kulturminister Amanda Lind kommer till tals liksom arrangörerna bakom Riksting för västerländsk konstmusik, Helena Wessman, Berwaldhallen och på förslag som rektor för Kungl. Musikhögskolan, Susanne Rydén, preses i Musikaliska Akademien, och Stefan Forsberg, Svensk scenkonst.

Johnny Larsson, organist och körledare i Filipstads församling, beskriver på avdelningen Växthuset en spännande skara elever som kräver att han hela tiden varierar sig som pedagog.

God läsning önskar Bo Silfverberg, redaktör

24 februari 2019

Exit Spotify – tillfälle för eftertanke

KMT_Nr_3_2019

 

Nästa nummer av KMT vrider och vänder på de utmaningar som människors förändrade umgänge med musik kan utsätta kyrkomusikern för. När Spotify inte längre är en resurs i kyrkan kan det vara läge för att tänka efter hur församlingen kan möta efterfrågan på en icke-klassisk repertoar vid gudstjänster i samband med livets stora händelser. Möt kolleger på orgelpallen, utbildare och forskare.

I Växthuset berättar organisten Britta Lovén hur man i Enskede-Årsta församling stärker flickors självförtroende – och förhoppningsvis intresserar en och annan för kyrkomusikerbanan.

Möt även Robert Öhman, utbildningsledare vid Oskarshamns folkhögskola, som tycker sig se att trenden har vänt, fler intresserar sig för kantorsutbildning, inte minst på grund av att fler församlingar ger orgelundervisning.

God läsning, Bo Silfverberg, redaktör

28 januari 2019

Ensam inte stark

KMT-1902

Den fackliga grundtanken, även känd från litteraturen, En för alla, alla för en, är än i högsta grad aktuell. I KMT:s februarinummer vrider vi temat några varv, bland annat med hjälp av KMR:s äldsta och yngste medlem.

God läsning, Bo Silfverberg, redaktör

 

07 januari 2019

Arbetsmiljö i centrum

KMT_Nr_1_2019

I årets första nummer av KMT skriver vi en del om hur det ska fungera på arbetsplatser enligt vad riksdagen genom lagar, myndigheter genom föreskrifter och de centrala förhandlande parterna genom gemensamma kommentarer fastslagit.

Vi avser att under året göra mer jordnära reportage om hur man kan arbeta i praktiken för en god arbetsmiljö.

Samverkan, i vissa fall kompletterad med förhandling, är arbetsmiljöns nyckel.

Kanske kan inslag i det här numret vara underlag för samtal på er arbetsplats om vad som funkar, vad som borde bli bättre och vad ni tillsammans med chefen ska göra åt saken.

Gott nytt år, önskar Bo Silfverberg, redaktör

03 december 2018

Växtplats Östersund

KMT_Nr_12_2018

Man kan ju fråga sig varför vi i KMT:s decembernummer valt att skriva så mycket om vad som sker beträffande återväxt i kyrkomusikerkåren och samarbeten just i Östersund med lite omnejd. Svaret är dels det självklara, att det finns all anledning att i KMT belysa olika insatser som mer eller mindre uttryckligen kan bidra till återväxten av kyrkomusiker, dels att flera intressanta grepp och erfarenheter fanns samlade kring Storsjön, mitt i Sverige som det är.

Det finns många bra och spännande initiativ på gång i olika delar av landet. För kollegialt erfarenhetsutbyte och inspirationsspridning öppnar vi från och med nu avdelningen Växthuset. Där kan man berätta om olika initiativ som mer eller mindre direkt syftar till att komma tillrätta med rekryteringsproblemet. Välkomna att medverka.

I det här numret har vi även glädjen att presentera årets julkryss.

God läsning, Bo Silfverberg, redaktör

26 november 2018

Ändrade medlemsavgifter

Den 1 juli 2018 återinfördes som bekant skattereduktion för fackföreningsavgifter. Det innebär att du som är medlem i ett fackförbund betalar 25 procent lägre medlemsavgift. Besparingen för en medlem i Lärarförbundet genom avdragseffekten kan bli upp till 975 kronor per år räknat på årets medlemsavgiftsnivåer. Du behöver inte själv ansöka om avdrag, din fackliga organisation sänder kontrolluppgift till Skatteverket. Du får tillbaka 25% av medlemsavgiften som skatteåterbäring året efter. Läs mera om detta i denna tidnings juli/augusti-nummer 2018.

Men också Lärarförbundets medlemsavgiftsnivåer har justerats. Förbundets kongress beslutade nyligen att ändra medlemsavgiften för yrkesverksamma medlemmar. Från 1 januari 2019 får majoriteten av förbundets medlemmar en lägre avgift. Avgiften kommer att baseras på arbetstid och inte, som i dag, inkomst. Följande månatliga medlemsavgifter kommer att gälla:

• 290 kronor – betalas av alla yrkesaktiva medlemmar som arbetar 75-100%.
• 150 kronor – betalas av övriga (yrkesverksamma som arbetar 74% eller lägre, föräldralediga, arbetslösa, sjukskrivna och tjänstlediga utan inkomst).

För pensionärer, doktorander och studerandemedlemmar sker inga förändringar. Inte heller sker några förändringar i det tillägg som betalas av den som är dubbelansluten till Lärarförbundet-KMR.

Skatteverkets avdragsregler kommer förstås att baseras på de nya beloppen.

Läs mer om förändringarna här.

Henrik Tobin
Ombudsman

annonser:

Bannerannons

Bannerannons