Styrelsen, revisorer

Ordförande Anders Frisk
Vice ordförande Marie Olhans
Sekreterare Torgerd Riben
Kassör Lars Fredén
Ledamöter Lars-Gunnar Sommarbäck, Fredrik Lundqvist, Stefan Själander
Suppleanter Jesper Tylöskog, Tove Åhrman, Helena Holmlund, Liv Skareng

Revisorer

Boel Dirke och Christer Wallström

Revisorssuppleanter

Olov Risberg och Maja Wåhlin

Valberedning

Karin Skogberg Ankarmo, Per-Ove Larsson och Britta Snickars