Årsbok med matrikel

Publicerad: 12 februari 2008

MatrikelSom redan framgått i bland annat förra numret av KMT senareläggs from och med 2008 publiceringen av KMR:s årsbok med matrikel. Den kommer att nå sina läsare i maj månad.

Än är det därför inte för sent att ändra sina uppgifter i matrikeln! Gå in på kmr.se – klicka adressändring – fyll endast i personnummer och de ändrade uppgifterna – skicka! Så enkelt är det! Tack för din hjälp att hålla matrikeln uppdaterad.