Sensommar med KMT

Publicerad: 4 augusti 2008

KMTSå börjar högsommaren så smått övergå i sensommar. Nästa nummer av KMT kommer den 15:e augusti, och tar då avstamp mot ännu ett arbetsår.

Avstamp, att börja på nytt utfrån kyrkans centrala minnesbärande handling, liturgin, kan innebära oanade möjligheter till nystart för mig själv och kören.

Kring omstartens våndor och glädjeämnen reflekterar även Mats Bertilsson, ungdomskörledare i Hjo, i en andra artikel över temat ”Att nästan börja om från grunden”.

Augustinumret fokuserar också på den svenska förlagsvärlden: Vilka förlag och figurer är det som förser oss kyrkomusiker med ständigt nya noter? Vi får möta några representanter för en brokig yrkeskår på en växlande marknad.

Se där något att starta en ny hösttermin med i KMT:s sällskap.

Henrik Tobin
Redaktör