Oktober med Kyrkomusikernas Tidning

Publicerad: 29 september 2008

Hösten har redan hunnit ett rejält stycke. Då har det också blivit dags för KMT:s oktobernummer, som traditionsenligt även distribueras till samtliga pastorat och därmed kyrkoherdar inom Svenska kyrkan.

Tidningens innehåll har därför denna gång ett tema som anknyter till kyrkomusikers och prästers gemensamma ansvar: Musiken i gudstjänsten och gudstjänsten i musiken.

En ortodox arkimandrit ger ett östkyrkligt perspektiv med just denna rubrik. Från USA får vi reflektioner över förhållanden som har samband med luthersk identitet. Och i svenska Skellefteå möter vi en kyrkomusiker tillsammans med kyrkoherden och arbetskamraten som har anglikansk bakgrund.

KMT redogör även för tre så kallade parakyrkliga rörelser på svensk mark. De påverkar våra kyrkor och samfund såväl musikaliskt som liturgiskt-teologiskt utan att vara en del av officiella samfundsstrukturer. Sådana rörelser bidrar också – i ökande grad – till att förändra kyrkorna och gudstjänstmusiken.

Till allt detta kommer även ledaren (som mediterar över något så kryptiskt som tunc och nunc). Och förstås nyheter och facklig information.

Välkommen till KMT och oktober månad!

Henrik Tobin
Redaktör