Årsbok med matrikel på väg!

Publicerad: 11 maj 2009

Nu är KMRs Årsbok med Matrikel tryckt och är under distribution. Vi räknar med att den når förbundets medlemmar och övriga som tecknat sig för den under den närmaste veckan!

Har du inte tecknat dig kan du beställa ett exemplar här.