Det osynligas nödvändighet!

Publicerad: 21 september 2009

Oktobernumret av KMT (utkommer 2/10) sänds även ut till samtliga pastorat i Svenska kyrkan och riktar sig därmed också till ett vidare församlingssammanhang.

Ingmar Svanteson, föreståndare för ett svenskt benediktinkloster, skriver om de mänskliga handlingarnas betydelse när vi firar gudstjänst: “Att göra vad vi gör.”

Från dansk horisont berättar Mikael Garnaes – redaktör för KMT:s danska motsvarighet Organistbladet – om en på våra breddgrader närmast bortglömd 500-årsjubilar, reformatorn Jean Calvin: “När psaltarpsalmerna blev reformationens spjutspets.”

Att kyrkomusiken till sin natur är ekumenisk är ingen nyhet – Heinrich Schütz får exemplifiera.

Och så har ett nytt oratorium – med doptema – sett dagens ljus och uruppförs inom kort. KMT kan berätta mera.

Sist – och först – reflekterar ledaren över en nödvändighet: Att hålla ontologin levande!

Välkommen till oktober månad med KMT!

Henrik Tobin
Redaktör