För en bättre arbetsmiljö

Publicerad: 8 oktober 2009

arbetsmiljoArbetsmiljöfrågorna är avgörande för musikerna inom kyrkan. Kyrkomusikerns arbetsmiljö handlar både om att kunna verka i situationer med många människor involverade (arbetslag, körer, anhöriga till sörjande etc.) och att hantera ensamarbetets utmaningar.

Avgörande för en god arbetsmiljö är en professionell och engagerad arbetsledning i samspel med ansvarstagande medarbetare. Här har KMR sedan länge varit pådrivande.

Svenska kyrkan och Församlingsförbundet har tillsammans med de fackliga organisationerna under en projektperiod genomfört ett omfattande arbete för arbetsmiljöfrågorna skall prioriteras. Den första projektperioden avslutades våren 2009 och resultatet finns bland annat utlagt på www.svenskakyrkan.se/arbetsmiljo. Här finns goda exempel, fördjupad information, checklistor m.m.

Men inget arbetsmiljöarbete är till någon nytta om det inte får lokalt genomslag. Det är hög tid att omsätta vunna insikter i konkreta förbättringar. Nu!

Ingela Sjögren
Förbundsordförande