Bättre pension!

Publicerad: 12 december 2009

Kyrkans pensionskassa är försäkringsgivare för tjänstepension inom Svenska kyrkan. Det betyder att pensionskassan hanterar både administration och kapitalförvaltningen kopplad till kyrkans tjänstepensionsavtal KAP-KL Svenska kyrkan. (KAP-KL betyder Kollektivavtalad tjänstepension – kommun och landsting).

Fullmäktige för Kyrkans pensionskassa har den 13 november 2009 beslutat att sänka garantiräntan från 2,5 % till 1,65 % (den nya räntan blir 1 % efter avgifter och skatt). I samband med denna förändring kommer även den premieavgift som pensionskassan tar av alla som har avgiftsbestämd tjänstpension förändras från 3 % till 0 %. Detta innebär en minskad kostnad för tjänstepensionen för kyrkans anställda med drygt 9 miljoner kr per år. För en anställd med 20 000 kr i månadslön innebär slopandet av premie-avgiften att pensionskapitalet ökar med 300 kr per år.

Läs mer om reformen här.