Mot en ny handbok

Publicerad: 27 april 2010

I och med KMT:s majnummer koncentrerar vi oss på Svenska kyrkans pågående handboksarbete, på väg mot den manual som kommer att bli riktningsgivare för hur vi talar, läser, sjunger, ber och bekänner i Svenska kyrkan från, om allt följer planeringen, år 2015.

I detta temanummer får vi först en beskrivning av hur handboksgruppen tänker kring allt från utgångspunkterna till arbetets framtida inriktning. Handbokssekreteraren, Anders Björnberg, får sedan komma till tals under rubriken “Från varsam översyn till genomgripande bearbetning”.

Därefter följer en redogörelse för mässans grundordning, den fyrdelade grundstruktur som, är det tänkt, skall ligga till grund för det som hittills har kallats “huvudgudstjänst”. Sist kommer en närmare beskrivning av handboken i relation till musiken – musikalisk bredd med möjlighet till igenkännande.

I anslutning till handbokspresentationerna tar oss teologiprofessorn Samuel Rubenson med på en fördjupningsresa till den tidiga kristna kyrkan och några centralgestalter som spelat en avgörande roll för gudstjänstens utveckling: under rubriken Hänförelsens språk förs vi in i för några kanske nya världar.

Därutöver skriver Geoff Weaver, anglikansk kyrkomusiker, om sångens kraft – inför det seminarium som han håller under höstens kyrkomusiksymposium i Uppsala. Den som vill kan också följa med till Lomma, där amerikanska och engelska orgelklanger blandas i en skånsk församlingskyrka.

Den 7 maj är det dags för en ny KMT!

Henrik Tobin
Redaktör