Barn och sång hör samman!

Publicerad: 25 februari 2011

Att barn och sång hör ihop är väl inget nytt. Men hur är det med den “dolda” barnsången i kyrkans verksamhet? Gunnel Fagius och Minna Salminen-Karlsson berättar mera. Läs i KMT mars, utkommer 4/3.

Göteborgs universitet startar en ny orgelmaster-utbildning i samverkan mellan Högskolan för scen och musik och Göteborg Organ Art Center. Maria Bania och Johan Norrback vet en del.

Mer om barnsång – i Uppsala – kan man läsa om i nyhetsavdelningen Staccato. Där framgår det också att domkyrkoorganisten Agneta Sköld medaljerats, medan Torsten Nilssons Magnificat från 1968 blir utgångspunkt för koreografi i Stockholms S:t Göran.

I recensionsavdelningen handlar det bland annat om enastående perspektiv på Bach och Buxtehude. Och så har vi ledaren som mediterar över historieskrivning.

Henrik Tobin
Redaktör