Utbildning eller undervisning?

Publicerad: 1 mars 2011

Kyrkans Tidning hade nyligen (torsdag 17 februari) en intervju med rektorn för Sigtuna folkhögskola, Marie Kilhed. Hon lägger där fram ett utbildningstänkande som utgår ifrån församlingspedagogens verklighet, en utbildningsfilosofi som hon menar bör ligga till grund för utbildning till tjänst, inte bara för församlingspedagoger, utan även för präster, diakoner – och kyrkomusiker.

Om detta finns mycket att säga och diskutera. Läs Henrik Tobins debattartikel i ämnet på Kyrkans Tidnings hemsida!