Ny orgelutbildning i Göteborg

Publicerad: 18 mars 2011

En ny tvåårig masterutbildning med orgelfokus startar i höst i Göteborg. Utbildningen har fokus på organisten som solistisk och kammarmusikalisk konstnär och får en internationell inriktning. Vilket bland annat märks på undervisningsspråket som blir engelska.

Man kan undra om det behövs en ny orgelutbildning i vårt land. Och finns det rekryteringsunderlag? En som vet mer är Maria Bania, utbildningsledare inom HSM – Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet:

– Ja, det finns ett behov av välutbildade musiker inom ”orgel och relaterade klaverinstrument” som inriktningen kallas. Behoven finns inom bland annat undervisning på högre nivå, forskning inom orgel och relaterade klaverinstrument, konsertverksamhet som solist och/eller kammarmusiker på orgel och relaterade klaverinstrument inom såväl interpretation som improvisation samt verksamhet inom Svenska kyrkan och andra trossamfund.

– Studentmålgrupper är bland annat studenter med svensk kandidatutbildning i kyrkomusik som vill fortsätta utbilda sig, vidare studenter med kandidatexamen (bachelor) i musik från utländskt lärosäte och verksamma kyrkomusiker med intresse för att fortbilda sig.

Hur kommer den nya utbildningen att se ut?

Utbildningen består av huvudinstrument (inkluderar orgelinterpretation, orgelimprovisation och kammarmusik), självständigt arbete (examensarbete), orgelrelaterade klaverinstrument samt fördjupningskurser utifrån mottot ”Orgeln som tidsspegel”.

Är det något särskilt som gör just den här masterutbildningen intressant att söka till?

– Göteborg har en instrumentpark vad gäller orgel som kan mäta sig med förutsättningarna i vilken studieort som helst i Europa. Vidare finns det genom Göteborg Organ Art Center (GOArt) en mycket aktiv, profilerad och internationellt erkänd forskningsmiljö inom orgel och relaterade klaverinstrument. Även Göteborg International Organ Academy en orgelfestival som organiseras vartannat år i samarbete med Göteborgs stad. Göteborgs Universitet erbjuder en mötesplats för studenter, lärare, instrumentbyggare, forskare, interpreter och andra orgelvänner. I Göteborg finns också Nordens största samling med forskningsmaterial kring orgel inklusive 4 000 böcker och hundratals inspelningar. Vi har också ett mycket gott internationellt kontaktnät för bland annat gästlärare och utbytesundervisning med exempelvis USA och Tyskland.

En ”medspelare” i den nya utbildningsinriktningen är Johan Norrback, som bland annat är föreståndare för GOArt. På frågan vilken roll GOArt har för den nya utbildningen säger han:

– Vi tror att GOArt:s forskningserfarenhet och nätverk kan bidra med en profilering av utbildningarna.

GOArts speciella profil har ju varit gränsöverskridande forskning inom orgelområdet. Hur kommer det att märkas i den nya utbildningen?

– Vi har med element i en av nya profilkurserna, ”Orgeln som tidsspegel”, som är ett direkt resultat av våra forskningsprojekt. Man får en inblick i en del metoder och processer som inte varit vanliga vid organistutbildningarna tidigare.

Hur ser i övrigt framtiden ut för den göteborgsbaserade orgelforskningen?

– Det ser i nuläget bra ut. Vi har ett stort anslag inom området kulturforskning som löper ytterligare 3 år. Till hösten, troligen i oktober, avsluter vi vår stora uppdatering av orgeldatabasen. Dessutom förbereder vi ett flertal projekt. Vi kommer att fokusera på 1700-talet och klangvärlden. Sen får vi inte glömma att samarbetet med HSM som äntligen löser en del praktiska saker och helt säkert kommer att skapa nya forskningsprojekt.

Utfrågare: Henrik Tobin