Avtalsrörelsen för kyrkan igång

Publicerad: 23 februari 2013

Nu har årets avtalsförhandlingar inom kyrkans område startat. Yrkandena överlämnades av Lärarnas Samverkansråd till arbetsgivaren 30/1 2013. Årets yrkanden består av två delar: Yrkanden2013_Kyrkan samt Yrkanden2013_Utland.